Disclaimer

[català] La informació que apareix en aquest blog és de domini públic. L’he redactat gràcies a informació de diferents webs a Internet, llibres disponibles a llibreries i biblioteques.

Algunes informacions poden semblar conjectures inversemblants, les he basat en la meva experiència o en l’experiència i investigació personal de cientìfics, metges i persones que mereixen la meva confiànça. La informació que apareix en aquest blog no preten prevenir ni curar cap enfermetat. Si desitgeu emprendre qualsevol acció que es proposa, si us plau, llegiu els llibres que apareixen a la bibliografia abans. Si quan llegiu la informació esteu en tractament mèdic o farmacològic, i voldrieu emprendre qualsevol dels protocols o accions que es proposen al blog, haureu de consultar primer amb un metge titulat oficialment.

A la majoria de les recomanacions ofereixo remeis naturals que es poden comprar legalment en herboriesteries o botigues sense recepta mèdica. Si us plau, no useu cap substància a la qual tingueu alèrgia o que sapigueu que pot sentar-vos malament. Si mai heu probat algunes de les substàncies descrites, si us plau, la primera vegada feu-ho en una dosi molt més petita per tal d’assegurar la inoquitat al vostre cos.

Qualsevol accident, conseqüència o acció producte de la mala pràctica amb la base de la informació que conté aquest blog serà responsabilitat del lector o lectora sempre i en qualsevol cas.

[castellano] La información que aparece en este blog es de dominio público. La he redactado gracias a información de diferentes webs en Internet, libros disponibles en librerías y bibliotecas.

Algunas informaciones pueden parecer conjeturas inverosímiles, las he basado en mi experiencia o en la experiencia e investigación personal de científicos, médicos y personas que merecen mi confianza. La información que aparece en este blog no pretende prevenir ni curar ninguna enfermedad. Si desea emprender cualquier acción que se propone, por favor, antes lea los libros que aparecen en la bibliografía. Si cuando lea la información está en tratamiento médico o farmacológico, y quisiera emprender cualquiera de los protocolos o acciones que se proponen en el blog, deberá consultar primero con un médico titulado oficialmente.

En la mayoría de las recomendaciones ofrezco remedios naturales que se pueden comprar legalmente en herboristerías o tiendas sin receta médica. Por favor, no use ninguna sustancia a la que tenga alergia o que sepa que puede sentarle mal. Si nunca ha probado algunas de las sustancias descritas, por favor, la primera vez hágalo en una dosis mucho más pequeña para asegurar la inocuidad en su cuerpo.

Cualquier accidente, consecuencia o acción producto de la mala práctica sobre la base de la información que contiene este blog será responsabilidad del lector o lectora siempre y en cualquier caso.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s