¿Quienes somos?

Gisela Izard
[català]

Hi havia una vegada una noia que va estudiar Filologia Anglesa. Aquesta noia tan creativa va crear una empresa de traduccions que es va anar fent gran, va obrir oficines a 3 païssos i va viatjar molt. També li agradava dibuixar i pintar, ho va estudiar a l’Escola la Llotja d’arts i oficis de Barcelona, i la música… I després de temps encara volia crear més i també ajudar la gent. Per aquest motiu va estudiar el Màster de Musicoterapia de la Universitat de Barcelona i va començar a ajudar la gent gran a través de la música i els nens a través de la pintura i la música. Com que també li agradava molt fer pastissos i pa, va estudiar un Post grau de pastisseria professional de la Universitat de Sevilla. D’aquesta manera, gaudeix i ajuda organitzant tallers de pa-teràpia, de cuina vegetariana, de cuina i música, d’art i música… i moltes combinacions més entre art, pastisseria, pa, música, cuina. També prepara galetes, madalenes, pastissos, i moltes coses més per encàrrec.

Ara seriosament:

La Gisela Izard és musicoterapeuta, pastissera, coach de salut, i mare. Aboga per la cura personal i el poder de la nutrició basada en els vegetals. Gràcies a tallers individuals o grupals, ensenya als seus clients a millorar les seves vides a través de la música o de petits canvis en la dieta i l’estil de vida, tot destacant la visió integradora facil per a les persones ocupades que busquen canvis a la seva vida i que puguin realitzar-los tranquilament. Es va formar en literatura, música, psicologia, art i pastisseria. Aquesta base i la seva experiència l’ajuden a trobar la millor forma de benestar per als seus clients. La Gisela proposa viure l’experiència: continuament proba coses noves que permeten crear canvis que porten a viure una vida rica i honesta amb un mateix.

[castellano]

Había una vez una chica que estudió Filología Inglesa. Esta chica tan creativa creó una empresa de traducciones que fue creciendo, abrió oficinas en 3 países y viajó mucho. También le gustaba dibujar y pintar, lo estudió en la Escuela Palco de artes y oficios de Barcelona, ​​y la música … Y todavía quería crear más y también ayudar a la gente. Por este motivo estudió el Master de Musicoterapia de la Universidad de Barcelona y comenzó a ayudar a la gente mayor a través de la música y los niños a través de la pintura y la música. Como también le gustaba mucho hacer pasteles y pan, estudió un post-grado de pastelería profesional de la Universidad de Sevilla. De esta manera, disfruta y ayuda organizando talleres de pan-terapia, de cocina vegetariana, cocina y música, de arte y música … y muchas combinaciones más entre arte, pastelería, pan, música, cocina. También prepara galletas, magdalenas, pasteles, y muchas cosas más por encargo.

Ahora en serio:

Gisela Izard es musicoterapeuta, pastelera, coach de salud, y madre. Aboga por el cuidado personal y el poder de la nutrición basada en los vegetales. Gracias a talleres individuales o grupales, enseña a sus clientes a mejorar sus vidas a través de la música o de pequeños cambios en su dieta y estilo de vida, haciendo hincapié en un enfoque integrador fácil para la gente ocupada que busca cambios en su vida y pueda realizarlos tranquilamente. Se formó en literatura, música, psicología, arte y pastelería. Esta base y su experiencia le ayuda a encontrar la mejor forma de bienestar para sus clientes. Gisela propone vivir la experiencia: continuamente prueba cosas nuevas que permiten crear cambios que llevan a vivir una vida rica y honesta con uno mismo.

[English]

Once upon a time there was a girl who studied English Philology. Such a creative girl created a translation company that was growing, kept growing, had offices in 3 countries and traveled a lot. She also liked drawing and painting, which she studied at the School of Arts and Crafts in Barcelona, ​​and music … And then she still wanted to create more and help people at the same time. For that reason she studied a Master of Music Therapy at the University of Barcelona and started helping old people through music and children through painting and music. Since she liked making cakes and bread, she also studied a post professional degree on cakes and bread from the University of Seville. Thus, she now enjoys and helps by organizing bread making workshops, cooking vegetarian cuisine and music, art and music … and many combinations of art, cakes, bread, music, cooking. She also prepares biscuits, muffin, cakes, and much more on order.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s